.[ ČeskéHry.cz ].

Game Developers Session 2007

Letošní ročník GDS proběhne ve dnech 11. - 13. května 2007 v brněnském kulturním domě Rubín.


Informace o GDS
ceskehry@ceskehry.cz
Feedback ke Game Developers Session
feedback formulář
Pátek - Prezentace
Velký Sál
17:30
Slavnostní zahájení
18:00
First Reality AlternativA      
18:40
Handjoy The Titans, JumpMania      
19:00
SleepTeam Labs + Handjoy Java Bulánci      
19:20
SleepTeam Labs IWannaPlay.com      
19:40
3Division Attack on Pearl Harbor      
20:00
Tomáš Pluhařík / Mindware Studios Adrenalin development      
Mersey
21:00
Zahájení
22:00
Udílení cen
v průběhu večera
DJ Martin Zavřel Noční Párty - remixy herní hudby      
Sobota - Přednášky
Velký Sál
9:30
Zahájení
10:00
Matouš "Erric" Ježek Stavba herního příběhu      
Jak rychle a efektivně vybudovat herní příběh, který zaujme. Jak hráči předat příběhovou myšlenku, jak mu pomoci vcítit se do hry, aby si příběh patřičně užil, a jak jej motivovat k tomu, aby chtěl hrát právě ten vámi vytvořený.
11:00
David Filip / XactiCZ Casual Games      
Přednáška balancující na pokraji game designu a herního businessu. Co jsou to ty casual hry zač, které hry se prodávají a proč jiné hnijí na serverech.
12:00
Ing. Martin Dvořák Ph.D. + Jaroslav Peňaška / BENETA.cz Tvořivost a obchod v Second Life      
Second Life je nejen zajímavá a tvůrčí a sociálně sbližující zábava, ale také skvělá příležitost pro všechny obchodníky, designery a programátory. Dává možnost využít svůj talent, seberealizovat se, splnit si svoje sny a navíc svoje schopnosti prodat. Za jeden den je možné postavit budovu nebo navrhnout auto a ještě ten večer je možné jej prodat prvním zákazníkům z celého světa.
13:00
Polední pauza
14:00
Jarek Kolář / Illusion Softworks Minimalistický přístup k designu her      
Flashová minihra nebo next-gen projekt. Jak udělat kvalitní hru a nezničit se. Zastavte megalománii. Postřehy pro herní designéry malých i větších vývojářských týmů.
15:00
Štěpán Bechyňský / Microsoft Platforma Silverlight      
Silverlight, dříve známý pod označením WPF/E, je nový plug-in Microsoftu pro internetové prohlížeče, který slouží pro vykreslování vektorové grafiky, přehrávání multimédií a tvorbu animací přímo na webových stránkách.
16:00
Tomáš "Josh" Lamr / freshgui.com Platforma XNA      
XNA je nová platforma společnosti Microsoft, která přibližuje vývoj moderních videoher širší veřejnosti a ulehčuje práci profesionálním vývojářům. Jako první zdarma dostupná platforma umožňuje souběžný vývoj hry jak pro osobní počítače tak pro herní konzole nové generace.
17:00
Martin Zavřel / Illusion Softworks Hudba ve hrách      
Hudba je často podceňovanou složkou herních projektů, přitom jde o perfektní nástroj pro vyvolání správné emoce. Přednáška pro začínající i pokročilé vývojáře pronikne do specifických odlišností herní hudby např. od filmové a nabídne také pohled na postup hudební produkce v rámci AAA her.
18:00
Štěpán Hrbek / Lightsprint Realtime globální osvětlení      
Vše o globálním osvětlení počítaném v reálném čase - dema, algoritmy, knihovny, realtime raytracing, realtime radiosita, penumbra shadows
19:00
Adam Konrád / Quake.cz Vývoj hry na Quake 3 Engine      
Komplexní úvod do problematiky vývoje hry na Quake 3 Engine. Budou probrány všechny aspekty této problematiky od tvorby assetů přes leveldesign až k programování, včetně demonstrace praktických příkladů z vývoje projektu FPScore.
20:30
Zakončení
Malý Sál
10:00
Lubor Kopecký / SleepTeam Labs Financování vývoje nezávislých her      
V současné době existuje v ČR celá řada způsobů, jak lze financovat vývoj nezávislého herního titulu. Cílem této přednášky je představit podrobněji jednotlivé formy financování a doložit je na konkrétních případech z praxe. Řeč bude o všech možnostech, od těch nepřijatelných (vydavatelé a rizikoví investoři), přes nejčastěji využívané (granty, koprodukce, samofinancování), až po ty, které na svůj rozmach teprve čekají (sponzoring, product placement).
11:00
Lukáš Codr / Illusion Softworks Project management      
Základy projektového managementu herního týmu s důrazem na vytvoření milestonového plánu, určení standardů pro jednotlivé položky plánu, systém odevzdávek vydavateli a průběžné testování částí hry. Přednáška přinese konkrétní informace o tom, jak probíhá interní řízení herního projektu a projektová komunikace s vydavatelem.
12:00
Ivan Rylka / Illusion Softworks Normal mapping      
Teorie a praxe normálových map ve hrách. Úvod do problematiky, možnosti a způsoby zpracování.
13:00
Polední pauza
14:00
Václav Hodek / LifeWeb Interactive Efektivní vývoj mobilních her      
Dovíte se, jak probíhá vývoj dnešních mobilních her (používání IDE, Ant, Antenna, vhodné emulátory, vhodné formáty pro zpracování grafiky, textů a dialogů, lokalizace, portace na další telefony apod.), jaké problémy při vývoji vznikají a jak je řešit, jaké zásady dodržovat a jak využít nové možnosti J2ME (Bluetooth, používání kamery, čtení čárových kódů, nahrávání zvuků apod.)
15:00
Pavel „Powermac“ Hruboš) Teorie animace      
Práce s časem je podceňovanou součástí tvorby každého multimediálního díla nebo statického obrázku. Jak zlepšit výrazové prostředky vaší práce (gestika, mimika, pohyb). Rady pro začínající animátory.
16:00
Martin Pecina Anatomie pro designery a modeláře      
Základní anatomické charakteristiky člověka a humanoidních bytostí: proporce, kosti a klouby, svalstvo, mimika. Hlavní konstituční typy, pohlavní, věkové a rasové odlišnosti jednotlivých jedinců.
17:00
Roman „Quiark“ Plášil Začlenění jazyka Python do hry v C++      
Motivace k použití skriptovacího jazyka ve hře - výhody ale i nevýhody. Představení nástrojů, které mohou ulehčit práci (Boost.Python a Pyste) a jak to celé zkompilovat (Visual Studio a Linux). Porovnání rychlosti skriptovacího jazyka oproti C++.
18:00
Michal "Sirall" Červenka + Jiří "Goddard" Prajzner Java a OpenGL      
Přednáška by Vás měla seznámit s výhodami jazyku Java 5 (resp. 6) z ohledem na 3D grafiku a knihovnu OpenGL. V první polovině přednášky Vás Goddard seznámí s knihovnou J3D a výklad zakončí zkráceným úvodem do používání CG Shaderů v Jave. V Druhé polovině přednášky Vás Sirall seznámí s nejznámějšími knihovnami využívající OpenGL syntaxe a detailně vysvětlí příkazy OpenGL na knihovně lwjgl. Celá přednáška bude provázena ukázkami aplikací.
19:30
Tomáš Pluhařík / Mindware Studios Kontroverze a násilí ve hrách      
Malé zamyšlení na téma násilí ve hrách v souvislosti s médii a politikou. Rozvinutí teorie o střetu pasivních a interaktivních médií a několik praktických rad.
19:30
Zakončení
Neděle - Dílny
Velký Sál
9:30
Zahájení
10:00
Jan "Riva" Halfar / PixelLive Grafika a game design      
Poradna pro začínající nezávislé vývojáře, zaměřená především na otázky grafiky a game designu. Rozebereme společně předložené projekty a poukážeme na případné chyby či nedostatky.
11:00
Pavel Barák / Handjoy Vývoj mobilních her      
Vývoj na mobilní telefony aktuálně představuje velmi výhodnou oblast pro malé nezávislé vývojářské týmy. Zjistěte jak probíhá tvorba mobilní hry, na co při návrhu myslet, co obnáší testing a portace na jednotlivá zařízení, zda se vyplatí využívat další technologie mobilního telefonu nebo jaké podmínky musí hra splňovat, aby byla nasazena na trhu. Celý workshop bude koncipován jako diskuze na toto téma.
14:00
Zakončení
Malý Sál
10:00
Marek Novosad / SleepTeam Labs + Vladimír Geršl Moderní grafické efekty      
Tato dílna představí možnosti, jak navrhovat moderní grafické efekty ve hrách, jako je vlnění povrchu, voda, pohled přes sklo či barevné filtry. Velký prostor bude též věnován travnatým povrchům a jejich generování.
11:00
Ladislav „BigBoss“ Dobrovský / BDS Games Rychlý vývoj GUI s GTK+ a Glade      
Ukázka výhod uložení GUI v XML souboru a jeho dynamického načtení v programu. Základní principy GTK+. Propojení s programem pomocí callbackových funkcí. Práce s prvky GUI, které je třeba měnit za běhu programu. V případě zájmu i ukázka propojení s OpenGL přes knihovnu GTKGLext.
Hra očima grafika aneb Oko bere

V rámci letošního ročníku GDS budou vyhlášeny a oceněny tři projekty, které se budou nejvíce líbit odborné porotě z firmy Illusion Softworks. Vybrané projekty budou oceněny a také představeny a okomentovány porotou.

Přihlásíte-li svůj herní projekt, máte šanci získat zajímavou cenu, přitáhnout pozornost hodnotitelů či se s nimi střetnout v názorové diskusi nad projektem. Když se nepřihlásíte, můžete se při prezentaci oceněných projektů přinejmenším dozvědět, jakým okem se dívají na herní grafiku profesionálové z oboru. Hodnotitelé navíc slibují, že v případě zájmu alespoň stručně okomentují i projekty, které nebudou vybrány, ale jejich tvůrci budou stát o názor vývojářů z praxe.

Podmínky soutěže

Přihlásit můžete jakýkoliv herní titul pro osobní počítač, bez ohledu na téma a žánr. Hra může být zpracována v jakémkoliv grafickém editoru, může být 2D i 3D a nemusí být dokončená. Důležité je, aby byla hra v době hodnocení hratelná a pocházela z vaší vlastní dílny. Spoléháme na vás, že přihlásíte pouze své originální projekty, nikoliv kopie či napodobeniny.

Soutěž má úmyslně velmi volné zadání, abyste mohli představit to nejlepší ze své tvorby, zapojit veškerý tvůrčí potenciál a připravit tak hodnotitelům horké chvilky při výběru!

Přihlášení projektu

Zašlete instalační soubor spolu s následujícími informacemi na adresu ceskehry@ceskehry.cz

  • název týmu
  • jména autorů
  • název projektu
  • minimální konfigurace
  • odkaz ke stažení
  • kontaktní e-mail a telefonní číslo.

Uzávěrka pro přihlášky projektů je 8. 5. 2007, 24:00 hod.

Vyhlášení a komentář k oceněným projektům proběhne v pátek 11. 5. od 22:00 v brněnském klubu Mersey (www.mersey.cz). Autoři třech oceněných projektů získají supervýkonou grafickou kartu ASUS 8800GTS 320MB, GeForce nx8800GTS PCI Express x16 SLi HDTV 2xDVI.

Kritéria hodnocení

Protože soutěž je zaměřena převážně na grafiku, jediným hodnoceným kritériem bude vizuální a estetické zpracování projektu.

Porota

Projekty budou hodnotit a živě komentovat tito profesionálové z praxe

  • Roman Hladík, hlavní grafik
  • Radek Marek, hlavní grafik
  • Jan Hlavatý, tým lídr
  • Petr Štefek, tým lídr

Soutěže se mohou zúčastnit pouze projekty vydané během posledních dvou let.

Pošlete svůj projekt a využijte možnosti získat cennou radu a odbornou kritiku od špičkových profesionálů, kteří se podíleli na vývoji titulů jako je Mafie, Hidden & Dangerous nebo Vietcong!

Těšíme se na vaše projekty!

Tým organizátorů soutěže
Game Developers Session 2007


Illusion Softworks, a.s. si vyhrazuje právo soutěž zrušit.

Výherci soutěže "Oko bere"

Catnap Games
Devastro

U-Brothers
Bloom Busters

Rage in Grass
Jets'n'Guns Gold

Účastníci soutěže "Oko bere"

300AD
King Mania

7thSquad Team
Shadows of Death (Panther3D Technology Preview) - developer stage

BDS Games
Wizard of Egypt

Bez Nazvu
Scorch Evolution

Catnap Games
Devastro

Crazy Animals
Unlimited Racer

Czech F1 Manager
Czech F1 Manager

DataWeb
Four Seasons

DataWeb
Moribund World ...like a thosands suns

DataWeb
Space Merchants:Conquerors

FPSCORE
FPSCORE

Jazzuo
Boobsa Sports

Keensoft & MaxTech
Island techdemo

Mlat Software
Catch Fish

MM Studio
The Wampire Hunter

Nightmare studios
Pjestnavoko

Odpadlici z jinych tymu
Rising Star

Pracuji Sam
School

Project Ignis Team
Project Ignis

Rake in Grass
Jets'n'Guns

Rake in Grass
Styrateg

SGS
Hrady

StarShip
StarShip

U-Brothers
Bloom Busters

VI Soft
Operace Ting Tong

VladR Games
Wild West Adventure


TOPlist